Gmina Skrwilno

Dziś jest: środa, 20 października 2021 roku       Imieniny: Ireny, Kleopatry
Polish English German Russian

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Inwestycje Zrealizowane 2012

2012

Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych w Skrwilnie

Drukuj

Czytaj całość   W dniu 30 sierpnia 2012 roku zakończyły się roboty dotyczące II etapu realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Skrwilnie wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych”. Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych w Skrwilnie swoim zakresem objęła roboty montażowe związane z wymianą 1646 mb rurociągu oraz wykonaniem 102 przyłączy wodociągowych. W ramach inwestycji wykonano, także szereg prac drogowych związanych z naprawieniem, odbudową chodników i nawierzchni drogowej.

   Umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych opiewała na sumę 962.796,19 złotych. Firma ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń jako wykonawca robót związanych z realizacją inwestycji wywiązał się ze swoich zobowiązań właściwie i terminowo. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013  wyniosła 490.000 zł. Po dokonaniu wszelkich prac i formalności związanych z właściwym odbiorem inwestycji w dniu 19 września 2012 r. inwestycja została przekazana do eksploatacji.

   

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na trenie Gminy Skrwilno

Drukuj

Czytaj całość   W dniu 28 sierpnia 2012 roku przekazana do eksploatacji została inwestycja polegająca na  budowie 150 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skrwilno. W ramach inwestycji wykonano 150 kompletów związanych z: przyłączem kanalizacyjnym do przepompowni ścieków surowych, osadnika wstępnego, złoża biologicznego, przepompowni ścieków oczyszczonych, studzienki rewizyjnej, tuneli rozsączających, studni chłonnych i wylotów drenarskich. Inwestycja obejmowała, także wykonanie 150 kompletów związanych z montażem osadnika wstępnego, reaktora, przepompowni ścieków surowych oraz montażem tuneli rozsączających, studni chłonnych i wylotów drenarskich. Zainstalowano 150 kompletów wentylacji wysokiej i niskiej oraz zasilania elektrycznego przydomowej oczyszczalni ścieków. W poszczególnych miejscowościach gminy Skrwilno wybudowano: Urszulewo 9 szt., Mościska 6 szt., Zambrzyca 6 szt., Szczawno 7 szt., Skudzawy 20 szt., Ruda 6 szt., Skrwilno 3 szt., Szustek 4 szt., Szucie 10 szt., Przywitowo 9 szt., Kotowy 8 szt., Wólka 7 szt., Okalewo 25 szt., Budziska 9 szt., Zofiewo 4 szt., Otocznia 4 szt., Czarnia Duża 7 szt., Rak 6 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

   Wartość umowy z Wykonawcą robót Wielobranżowym Zakładem Usługowym Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek wyniosła 2.071.205,38 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.300.000zł.

   

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych została zakończona

Drukuj

Czytaj całość

W dniu 03 października 2012 roku zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wykonawca inwestycji – firma EXPOBUD Adam Musiał, ul. Żupy 2, 85-026 Bydgoszcz zgodnie z umową wykonał szereg prac związanych z rekultywacją techniczną i biologiczną składowiska odpadów w Szczawnie. W pierwszym etapie inwestycji, polegającym na zebraniu i zutylizowaniu 40 ton odpadów (komunalnych, budowlanych), zlikwidowano „dzikie” wysypiska śmieci na terenie Gminy Skrwilno. W kolejnym etapie zadania w trosce o ochronę środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców przystąpiono do prac związanych z rekultywacją składowiska. W ostatnim etapie inwestycji w dbałości o nasze otoczenie i z myślą popularyzacji dobrych praktyk wykonano 8 stanowisk selektywnej zbiórki odpadów z przeznaczeniem do ustawienia na każdym z nich 3 kontenerów (2 szt. Plastik i 1 szt. Szkło).

            Koszt inwestycji w ramach umowy z wykonawcą opiewa na kwotę 349.528,17 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wynosi 241.165,24 zł.

   

   

Uroczyste podpisanie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Drukuj

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w dniu 17 września 2010 r. ogłosiła konkurs wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.2 Gospodarka odpadami, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Nabór wniosków rozpoczęto od dnia 15 listopada 2010 r., a zakończono w dniu 02 marca 2011 r. W ramach naboru złożono 15 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 23 474 877,40 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj całość

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno

Drukuj

„Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno”

Zakres projektu obejmuje rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Szczawno, budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz likwidację „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Skrwilno.

Czytaj całość
Inwestycje Zrealizowane 2012

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...