Gmina Skrwilno

Dziś jest: środa, 12 czerwca 2024 roku       Imieniny: Janiny, Onufrego
Polish English German Russian

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Inwestycje Kalendarz inwestycji
Drukuj

Kalendarz inwestycji w Gminie Skrwilno

L.p.

Nazwa inwestycji

Okres realizacji

Wartość całkowita inwestycji

Program / zadanie własne Gminy

1

„Budowa drogi gminnej Nr 120408C Skrwilno – Wólka Etap 3 – od km 2+704 do km 4+357 długości 1,653 km Etap 4 – od km 4+357 do km 5+981 długości 1,624"

Inwestycja zrealizowana

02.03.2015 - 30.08.2015

całkowita wartość inwestycji: 2 617 675,95 zł 

 Inwestycja dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 1 308 837.97 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 1 308 837,98 zł.

2

„Przebudowa drogi gminnej Nr 120401C Kotowy – Kotowy od km 0+000 do km 1 + 990 w miejscowości Przywitowo i Kotowy, gmina Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

Od 16 marca 2016 roku do 30 września 2016 roku

 Całkowita wartość inwestycji: 1 172 064,43 zł

 Inwestycja realizowana z:
- środków własnych Gminy Skrwilno (w tym środków pochodzących od partnerów projektu – 302 395,44 zł) – 592 932,43 zł
Parterami projektu są: Powiat Rypiński oraz Gmina Świedziebnia.
- dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  w kwocie: 592 932 zł

3

Remont budynku siedziby Urzędu Gminy w Skrwilnie

Inwestycja zrealizowana

od dnia 17 marca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Całkowita wartość inwestycji: 99 949,79 zł  

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

4

Remont chodników w miejscowości Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

od maja 2016 roku

Całkowita wartość inwestycji:
52 952 zł 

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

5

Wykonanie remontu dróg o nawierzchni bitumicznej

Inwestycja zrealizowana

do 27. 05.2016 roku

Całkowita wartość inwestycji:
143 108,78 zł  

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

6

Renowacja boiska przy Zespole Szkół w Skrwilnie

Inwestycja zrealizowana

kwiecień – czerwiec 2016 rok

Całkowita wartość
inwestycji:
ok. 55 000 zł 

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

7

Przebudowa drogi powiatowej nr 2220 C Okalewo – Skrwilno – gr. woj. (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+ 370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w m. Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

do 30 września 2016 roku

 Całkowita wartość inwestycji:
2 984 584,40 zł

 Projekt realizowany jest przez Powiat Rypiński a Gmina Skrwilno jest partnerem projektu.
Wkład własny Gminy Skrwilno w realizację projektu to kwota 761 069 zł. Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”

8

Remont autobusu szkolnego z Okalewa

Inwestycja zrealizowana

sierpień 2016 roku

 Całkowita wartość inwestycji:
ok. 20 000 zł

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

9

Nasadzenie drzew i krzewów w m. Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

do 30 kwietnia 2017

Całkowita wartość inwestycji: 36 694,08 zł

Inwestycja dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 10000zł

10

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie oraz budynku Urzędu Gminy w Skrwilnie

Inwestycja zrealizowana

od 14.10.2016

do 30.06.2018

Całkowita wartość inwestycji:
2 155 542,03 zł 

 Inwestycja realizowana z:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 453 309,43 zł.
- środków własnych – w kwocie 702 232,60 zł

11

Remont budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie

Inwestycja zrealizowana

czerwiec-listopad 2018

Całkowita wartość inwestycji: około 150 000,00 zł

Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

12

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie

Inwestycja zrealizowana

od 01.09.2017

do 30.06.2018

 Całkowita wartość inwestycji:
725 639,50 zł

 Inwestycja realizowana z:
-  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 399 257,43 zł.
- środków własnych Gminy Skrwilno – w kwocie 326 382,07 zł

13

Przebudowa drogi gminnej nr 120413C Szczawno – Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

do 31 października 2017 roku

 Całkowita wartość inwestycji:
2 562 858,65 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1 263 429 zł. Środki pochądzące od partnerów zewnętrznych: 644 475 zł. Wkład własny Gminy Skrwilno: 618 954,65 zł.

14

Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo etap II od km 0+000 do km 2+300 Skudzawy – Nowe Skudzawy

Odcinek od km 1+390 do km 2+300

Inwestycja zrealizowana

od 27 lutego 2017 do 31 lipca 2017

 Całkowita wartość inwestycji:
635 277,53 zł
 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 415 680,49 zł
Środki własne Gminy: 219 597,04 zł
15 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Okalewie ETAP I i ETAP II do 2021

Całkowita wartość inwestycji:
2 600 000 zł

 Planuje się dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
16 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Okalewie

Inwestycja zrealizowana
od 29 sierpnia 2017 do 30 listopada 2018 Całkowita wartość inwestycji:
2 441 352,60 zł

 Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 1 704 500 zł

Środki własne Gminy: 736 852,60 zł

17

Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na Cmentarzu parafialnym w Skrwilnie

Inwestycja zrealizowana

od 27 września 2017 do 30 września 2018 Wartość inwestycji:
199 550 zł

 Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER w kwocie 126 973 zł

Środki własne Gminy: 72 577 zł

18 Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy od 17 października 2019 do 31 marca 2020 Wartość inwestycji:
195 447 zł

 Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER w kwocie 95 241,09 zł, środki własne Gminy Skrwilno: 100 205,91 zł

19

Remont świetlicy wiejskiej w Zambrzycy

etap II

od kwietnia 2020 do maja 2020

Wartość inwestycji:
60 000 zł

Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

20

Budowa siłowni plenerowych w Gminie Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

od 11 kwietnia 2019 do 31 lipca 2019 Wartość inwestycji:
110 707,38 zł

 Projekt  dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER w kwocie 70 443 zł

Środki własne: 40 264,38 zł

21

Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej

Inwestycja zrealizowana

od 27 września 2017 do 30 września 2018 Wartość inwestycji:
93 081,28 zł

 Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER w kwocie 51 838 zł

Środki własne Gminy: 41 243,28 zł

22 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury od 30 grudnia 2019 do marca 2022 Wartość inwestycji:
2 792 048,17 zł

 Projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER w kwocie 1 250 000 zł

Środki własne Gminy:
1 542 048,17 zł

23

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

od 23 sierpnia 2018 do 30 czerwca 2019 Wartość inwestycji: 141 078,54 zł 

Inwestycja dofinansowana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w kwocie 70 000 zł

Środki własne Gminy: 71 078,54 zł

24

Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

 od 20 grudnia 2018 do 13 grudnia 2019

Wartość inwestycji:

799 500 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 496 887 zł

Środki własne Gminy:
302 613 zł

25  Remont świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej  2021

Szacowana wartość inwestycji:

202 786 zł

 Inwestycja planowana do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
26

 Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo etap II od km 0+000 do km 2+300 Skudzawy – Nowe Skudzawy od km 0+000 do km 1 + 390


od 25 listopada 2019 do 31 maja 2020

Wartość inwestycji:

1 140 658,95 zł

 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 775 520 zł

Środki własne Gminy: 365 138,95 zł

27

 Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy – Skrwilno ETAP 1 – od km 3+161.05 do km 6+008.59

Inwestycja zrealizowana

 od 27 lutego 2019 do 30 września 2019 Całkowita wartość inwestycji: 2 544 548,48zł

Inwestycja realizowana z:

- Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 272 274 zł

- środków własnych Gminy Skrwilno w kwocie 1 272 274,48 zł

28 Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy – Skrwilno ETAP 2 – od km 0+000.00 do km 3+161.05    2019-2020 Całkowita wartość inwestycji: 3 707 871,68 zł  Planowana do dofinansowania
29 Przebudowa drogi w miejscowości Rak (łącznie z przebudową sieci wodociągowej)  2019-2021 Szacowanie w trakcie  Planowana do dofinansowania
30

Budowa miejsc rekreacji w Gminie Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

od 20 grudnia 2018 do 24 października 2019 Całkowita wartość inwestycji: 53 112,78 zł

 Inwestycja realizowana z:

- dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 31 567,00 zł

- środków własnych Gminy Skrwilno w kwocie 21 545,78 zł

31 Przebudowa sieci wodociągowej w miejcowości Czarnia Duża 2019 Całkowita wartość inwestycji: 49 976,41 zł

Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

32

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Urszulewo

Inwestycja zrealizowana

od 3 września 2018 do 30 października 2018 Całkowita wartość inwestycji: 32 787,99 zł

Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

33

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Okalewo

2019 Całkowita wartość inwestycji: 43 443,80 zł

 Planowana do dofinansowania

34

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skrwilnie (odcinek ul. Rypińskiej)

2018 do 2019 Całkowita wartość inwestycji: 8 471,56 zł

Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

35

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Skrwilnie

2020 Całkowita wartość inwestycji: 1 500 000 zł

 Planowana do dofinansowania

36

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Skrwilno

2020-2021 Całkowita wartość inwestycji: 1 500 000 zł

 Planowana do dofinansowania

37

Przebudowa/modernizacja drogi gminnej nr 120416C Mościska-Czrnia Duża

Inwestycja zrealizowana

maj 2017 Całkowita wartość inwestycji: 126 690 zł

Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

38

Przebudowa drogi gminnej nr 120428C Ruda - Baba polegająca na wykonaniu utwardzenia istniejącej drogi gruntowej kruszywem łamanym na długości 1200m, szerokości - 5,5m

Inwestycja zrealizowana

wrzesień - październik 2018 Całkowita wartość inwestycji: 304 425 zł

Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

39

Wykonanie utwardzenia kruszywem łamanym istniejącej drogi gminnej nr 120406C Okalewo-Szustek
Inwestycja zrealizowana

listopad 2018 Całkowita wartość inwestycji:
141 388,50 zł

Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

40

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica – Rypin – Sierpc polegająca na budowie chodnika od km 36+769 do km 37+249 w miejscowości Urszulewo

Inwestycja zrealizowana

październik – grudzień 2018

Całkowita wartość inwestycji:
192 914,71 zł

Inwestycja realizowana w ramach porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Wkład własny Gminy Skrwilno: 88 535,40 zł

20

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Skrwilno

2018 rok

Szacowana wartość inwestycji: 100 000 zł

 Inwestycja dofinansowana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

21

Zagospodarowanie działki za budynkiem Urzędu Gminy w Skrwilnie

2018-2019

Szacowana wartość inwestycji:

900 000 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

22

Remont świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej

2018-2019

Szacowana wartość inwestycji:

202 786 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

23

Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo etap II od km 0+000 do km 2+300 Skudzawy – Nowe Skudzawy od km 0+000 do km 1 + 390

2018 rok

Szacowana wartość inwestycji:

1 205 277 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

24

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy – Skrwilno ETAP 1 – od km 3+161.05 do km 6+008.59

2018-2019 rok

Szacowanie w trakcie

Projekt w trakcie przygotowań

25

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy – Skrwilno ETAP 2 – od km 0+000.00 do km 3+161.05

2018-2019 rok

Szacowanie w trakcie

Projekt w trakcie przygotowań

26

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rak

2018 rok

Szacowanie w trakcie

Projekt w trakcie przygotowań

Inwestycje Kalendarz inwestycji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...