Gmina Skrwilno

Dziś jest: sobota, 16 grudnia 2017 roku       Imieniny: Albiny, Zdzisławy
Polish English German Italian Russian

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Inwestycje Kalendarz inwestycji
Drukuj

Kalendarz inwestycji w Gminie Skrwilno

L.p.

Nazwa inwestycji

Okres realizacji

Wartość całkowita inwestycji

Program / zadanie własne Gminy

1

„Budowa drogi gminnej Nr 120408C Skrwilno – Wólka Etap 3 – od km 2+704 do km 4+357 długości 1,653 km Etap 4 – od km 4+357 do km 5+981 długości 1,624"

02.03.2015 - 30.08.2015

całkowita wartość inwestycji: 2 617 675,95 zł 

 Inwestycja dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 1 308 837.97 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 1 308 837,98 zł.

2

„Przebudowa drogi gminnej Nr 120401C Kotowy – Kotowy od km 0+000 do km 1 + 990 w miejscowości Przywitowo i Kotowy, gmina Skrwilno

Od 16 marca 2016 roku do 30 września 2016 roku

 Całkowita wartość inwestycji: 1 172 064,43 zł

 Inwestycja realizowana z:
- środków własnych Gminy Skrwilno (w tym środków pochodzących od partnerów projektu – 302 395,44 zł) – 592 932,43 zł
Parterami projektu są: Powiat Rypiński oraz Gmina Świedziebnia.
- dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  w kwocie: 592 932 zł

3

Remont budynku siedziby Urzędu Gminy w Skrwilnie

od dnia 17 marca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Całkowita wartość inwestycji: 99 949,79 zł  

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

4

Remont chodników w miejscowości Skrwilno

od maja 2016 roku

Całkowita wartość inwestycji:
52 952 zł 

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

5

Wykonanie remontu dróg o nawierzchni bitumicznej

do 27. 05.2016 roku

Całkowita wartość inwestycji:
143 108,78 zł  

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

6

Renowacja boiska przy Zespole Szkół w Skrwilnie

kwiecień – czerwiec 2016 rok

Całkowita wartość
inwestycji:
ok. 55 000 zł 

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

7

Przebudowa drogi powiatowej nr 2220 C Okalewo – Skrwilno – gr. woj. (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+ 370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w m. Skrwilno

do 30 września 2016 roku

 Całkowita wartość inwestycji:
2 984 584,40 zł

 Projekt realizowany jest przez Powiat Rypiński a Gmina Skrwilno jest partnerem projektu.
Wkład własny Gminy Skrwilno w realizację projektu to kwota 761 069 zł. Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”

8

Remont autobusu szkolnego z Okalewa

sierpień 2016 roku

 Całkowita wartość inwestycji:
ok. 20 000 zł

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

9

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie oraz budynku Urzędu Gminy w Skrwilnie

do maja 2018 roku

Całkowita wartość inwestycji:
3 208 729,19 zł 

 Inwestycja realizowana z:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 854 436,95 zł.
- środków własnych – w kwocie 1 354 292,24 zł

10

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie

do czerwca 2018 roku

 Całkowita wartość inwestycji:
888 420,64 zł

 Inwestycja realizowana z:
-  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 399 713,96 zł.
- środków własnych Gminy Skrwilno – w kwocie 488 706,68 zł

11

Przebudowa drogi gminnej nr 120413C Szczawno – Skrwilno

w 2017 roku

 Całkowita wartość inwestycji:
ok. 3 800 000 zł

 Planuje się dofinansowanie inwestycji  w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

12

Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo etap II od km 0+000 do km 2+300 Skudzawy – Nowe Skudzawy

w 2017 roku 

 Całkowita wartość inwestycji:
799 800,98 zł
 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 503 373 zł
Środki własne Gminy: 296 427,98 zł
13 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Okalewie w 2017/2018 roku  Opracowywana jest dokumentacja projektowa wykonawcza. Jej odbiór wyznaczono na 15 września 2016 roku. Kwota za opracowanie ww. dokumentów to 69 495 zł  Planuje się dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
14 Budowa ciągów pieszo rowerowych w Gminie Skrwilno do 2018 roku  Szacowana wartość inwestycji:
100 000 zł
 Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER
15 Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na Cmentarzu parafialnym w Skrwilnie do 2018 roku Szacowana wartość inwestycji:
150 000 zł
 Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER
16 Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej i w Zambrzycy do 2018 roku Szacowana wartość inwestycji:
150 000 zł
 Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER
17 Budowa siłowni plenerowej w Parku Podworskim w Skrwilnie i w Parku w Okalewie do 2018 roku Szacowana wartość inwestycji:
160 000 zł
 Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER
18 Adaptacja pomieszczenia na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej do 2018 roku Szacowana wartość inwestycji:
140 000 zł
 Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER
19 Rewitalizacja centrum wsi Skrwilno do 2018 roku Szacowana wartość inwestycji:
1 250 000 zł
 Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER
Inwestycje Kalendarz inwestycji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...