Gmina Skrwilno

Dziś jest: środa, 12 czerwca 2024 roku       Imieniny: Janiny, Onufrego
Polish English German Russian

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Odpady Wywóz śmieci - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Wywóz śmieci - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Drukuj

Co z pojemnikami na odpady zmieszane?

Właściciel nieruchomości wyposaża posesję w pojemniki na odpady zmieszane we własnym zakresie.

Opłata za wszystkie odpady?

Opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do 20 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, niezależnie od ilości odpadów znajdujących się w pojemniku. Ilość odbieranych odpadów komunalnych nie ma wpływu na wysokość opłaty.

Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu,
 • związane z wyposażeniem nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Żadne inne wydatki (nie związane z wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami) nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobranymi od mieszkańców. Oznacza to również, że Gmina nie może do wdrażanego systemu dopłacać ani też na tym zarabiać.

Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia
  i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej  systemu.

Co z workami do segregacji odpadów?

Firma RZUOK „RYPIN” z Puszczy Miejskiej podczas odbioru odpadów segregowanych ma obowiązek zostawić taką liczbę worków z poszczególnych rodzajów odpadów, jaką odbierze od właściciela nieruchomości, w których mieszkańcy będą mogli gromadzić odpady aż do następnego odbioru.

Czy wystawianie pojemników i worków przed nieruchomość jest konieczne?

Zgodnie z § 7 UCHWAŁY NR XVII/102/13 RADY GMINY SKRWILNO z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skrwilno Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg określonego harmonogramu odbioru). Pojemniki muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

 

Odpady Wywóz śmieci - najczęstsze pytania i odpowiedzi

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...