Gmina Skrwilno

Dziś jest: poniedziałek, 27 maja 2024 roku       Imieniny: Jana, Juliusza
Polish English German Russian

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Inwestycje Zrealizowane 2020

2020

Zakończenie inwestycji pn. Utworzenie Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie

Drukuj

Czytaj całość

Zakończenie inwestycji pn. Utworzenie Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie

 

W dniu 31 października 2020 roku zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją inwestycji pod nazwą Utworzenie Gminnego Domu Kultury w Skrwilnie. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Skrwilnie wraz z zagospodarowaniem centrum wsi oraz utworzeniem Gminnego Domu Kultury.”

Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR.

W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano następujący zakres robót:

 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
 • Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
 • Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych,
 • Docieplenie stropodachu,
 • Wymiana instalacji odgromowej,
 • Wymiana rynien i rur spustowych,
 • Wymiana trylinki przed wejściem do budynku na nawierzchnie z kostki betonowej,
 • Remont instalacji elektrycznej,
 • Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • Remont instalacji centralnego ogrzewania,
 • Wykonanie sufitów podwieszanych z płyty kartonowo gipsowej na rusztowaniach metalowych na piętrze,
 • Wykonanie ścianek działowych,
 • Wykonanie nowych podłóg we wszystkich pomieszczeniach,
 • Wykonanie nowej balustrady przy schodach wewnętrznych,
 • Wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną wszystkich pomieszczeń,
 • Zakup i montaż wyposażenia budynku GDK.

 

Okres realizacji przedsięwzięcia: 24.02.2020 r. – 31.10.2020 r.

Wartość inwestycji: 685.110,00 złotych

Czytaj całość

Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo Etap II od km 0+000 do km 2+300 odcinek od km 0+000 do km 1+390

Drukuj

Czytaj całość

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo Etap II od km 0+000 do km 2+300 odcinek od km 0+000 do km 1+390”, mająca na celu zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę odcinka drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej we wsi Nowe Skudzawy i Skudzawy współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Okres realizacji: 25.11.2019 r. – 31.05.2020 r.
Wartość inwestycji: 1 140 658,95 zł, wysokość dofinansowania – 689 511,00 zł, środki własne Gminy Skrwilno – 451 147,95 zł. 
Zakres prac objętych inwestycją:
- roboty przygotowawcze
- roboty przy nawierzchni zjazdów
- roboty przy nawierzchni jezdni
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- przepusty pod drogą
- odwodnienie korpusu drogowego
- roboty inne
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

Czytaj całość

Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy

Drukuj

Czytaj całość

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Nazwa zadania: „Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy”
Okres realizacji: 20 grudnia 2018 – kwiecień 2020
Wartość inwestycji: 195 447 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania LEADER w kwocie – 95 241 zł.
Środki własne: 100 206 zł

Czytaj całość
Inwestycje Zrealizowane 2020

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...