Gmina Skrwilno

Dziś jest: czwartek, 18 lipca 2024 roku       Imieniny: Erwina, Kamila
Polish English German Russian

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Projekty społeczne Klub młodzieżowy Skrwilno - Skudzawy

Klub młodzieżowy Skrwilno - Skudzawy

Klub młodzieżowy Skrwilno - Skudzawy

Drukuj

Czytaj całość


                    Od października w szkołach podstawowych w Skudzawach oraz w Skrwilnie realizowany jest projekt o nazwie „Klub młodzieżowy Skrwilno – Skudzawy”.

W ramach wsparcia uzyskanego od „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" realizowane są dodatkowe zajęcia wspierające proces edukacji oraz zajęcia sportowe z Nordic Walking. Dzieci uczestniczące w projekcie korzystają również ze specjalistycznej pomocy psychologicznej – uczestniczą w takich spotkaniach raz w miesiącu.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zakupiono sprzęt sportowy oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć ukierunkowanych na rozwijanie pasji i zainteresowań ekologicznych.

Zajęcia w ramach projektu cieszą się dużym powodzeniem, dzieci poprzez zabawę uzupełniają i poszerzają swój wiedzę m.in. z odnawialnych źródeł energii.

Projekt objęty grantem współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej nr 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie nr 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Czytaj całość

Klub młodzieżowy Skrwilno - Skudzawy

Drukuj

„Rusza projekt pn.:"Klub młodzieżowy Skrwilno - Skudzawy", na który Gmina Skrwilno pozyskała środki finansowe w ramach projektu grantowego „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" ".

Projekt objęty grantem współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej nr 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie nr 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 53 493,20 zł w tym środki z Funduszu w postaci grantu w kwocie 50 000,00 zł

Celem projektu jest aktywizacja społeczna 16 dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Skrwilno poprzez utworzenie Klubu mlodzieżowego Skrwilno - Skudzawy jako miejsca wspierającego prces edukacji, nauki i rozwoju właściwych postaw społecznych oraz miejsca rozwoju talentów/umiejętności sportowych.

Zainteresowane osoby mogą dokonywać zapisu do projektu u Pani Anny Kozłowskiej oraz u Pani Joanny Tatkowskiej. Dokumenty można pobrać również w biurze projektu (Urząd Gminy w Skrwilnie) oraz w wersji elektronicznej w załącznikach poniżej.


Klub mlodziezowy 2020

Projekty społeczne Klub młodzieżowy Skrwilno - Skudzawy

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...