Gmina Skrwilno

Dziś jest: czwartek, 18 lipca 2024 roku       Imieniny: Erwina, Kamila
Polish English German Russian

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Inwestycje Zrealizowane 2012

2012

Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych w Skrwilnie

Drukuj

Czytaj całość   W dniu 30 sierpnia 2012 roku zakończyły się roboty dotyczące II etapu realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Skrwilnie wraz z wymianą sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych”. Wymiana sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych w Skrwilnie swoim zakresem objęła roboty montażowe związane z wymianą 1646 mb rurociągu oraz wykonaniem 102 przyłączy wodociągowych. W ramach inwestycji wykonano, także szereg prac drogowych związanych z naprawieniem, odbudową chodników i nawierzchni drogowej.

   Umowa z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych opiewała na sumę 962.796,19 złotych. Firma ROLLSTICK TORUŃ Sp. z o.o., ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń jako wykonawca robót związanych z realizacją inwestycji wywiązał się ze swoich zobowiązań właściwie i terminowo. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013  wyniosła 490.000 zł. Po dokonaniu wszelkich prac i formalności związanych z właściwym odbiorem inwestycji w dniu 19 września 2012 r. inwestycja została przekazana do eksploatacji.

Czytaj całość Czytaj całość Czytaj całość
Czytaj całość Czytaj całość  

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na trenie Gminy Skrwilno

Drukuj

Czytaj całość   W dniu 28 sierpnia 2012 roku przekazana do eksploatacji została inwestycja polegająca na  budowie 150 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Skrwilno. W ramach inwestycji wykonano 150 kompletów związanych z: przyłączem kanalizacyjnym do przepompowni ścieków surowych, osadnika wstępnego, złoża biologicznego, przepompowni ścieków oczyszczonych, studzienki rewizyjnej, tuneli rozsączających, studni chłonnych i wylotów drenarskich. Inwestycja obejmowała, także wykonanie 150 kompletów związanych z montażem osadnika wstępnego, reaktora, przepompowni ścieków surowych oraz montażem tuneli rozsączających, studni chłonnych i wylotów drenarskich. Zainstalowano 150 kompletów wentylacji wysokiej i niskiej oraz zasilania elektrycznego przydomowej oczyszczalni ścieków. W poszczególnych miejscowościach gminy Skrwilno wybudowano: Urszulewo 9 szt., Mościska 6 szt., Zambrzyca 6 szt., Szczawno 7 szt., Skudzawy 20 szt., Ruda 6 szt., Skrwilno 3 szt., Szustek 4 szt., Szucie 10 szt., Przywitowo 9 szt., Kotowy 8 szt., Wólka 7 szt., Okalewo 25 szt., Budziska 9 szt., Zofiewo 4 szt., Otocznia 4 szt., Czarnia Duża 7 szt., Rak 6 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

   Wartość umowy z Wykonawcą robót Wielobranżowym Zakładem Usługowym Andrzej Sieradzki, ul. Botaniczna 25A, 87-800 Włocławek wyniosła 2.071.205,38 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW 2007-2013 w kwocie 1.300.000zł.

Czytaj całość Czytaj całość Czytaj całość
Czytaj całość   

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych została zakończona

Drukuj

Czytaj całość

W dniu 03 października 2012 roku zakończone zostały prace budowlane związane z realizacją projektu pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Wykonawca inwestycji – firma EXPOBUD Adam Musiał, ul. Żupy 2, 85-026 Bydgoszcz zgodnie z umową wykonał szereg prac związanych z rekultywacją techniczną i biologiczną składowiska odpadów w Szczawnie. W pierwszym etapie inwestycji, polegającym na zebraniu i zutylizowaniu 40 ton odpadów (komunalnych, budowlanych), zlikwidowano „dzikie” wysypiska śmieci na terenie Gminy Skrwilno. W kolejnym etapie zadania w trosce o ochronę środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców przystąpiono do prac związanych z rekultywacją składowiska. W ostatnim etapie inwestycji w dbałości o nasze otoczenie i z myślą popularyzacji dobrych praktyk wykonano 8 stanowisk selektywnej zbiórki odpadów z przeznaczeniem do ustawienia na każdym z nich 3 kontenerów (2 szt. Plastik i 1 szt. Szkło).

            Koszt inwestycji w ramach umowy z wykonawcą opiewa na kwotę 349.528,17 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wynosi 241.165,24 zł.

Czytaj całość Czytaj całość Czytaj całość
Czytaj całość Czytaj całość Czytaj całość
Czytaj całość Czytaj całość Czytaj całość
Czytaj całość   

Czytaj całość Czytaj całość Czytaj całość
Czytaj całość Czytaj całość Czytaj całość
Czytaj całość Czytaj całość Czytaj całość

Uroczyste podpisanie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Drukuj

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w dniu 17 września 2010 r. ogłosiła konkurs wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.2 Gospodarka odpadami, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Nabór wniosków rozpoczęto od dnia 15 listopada 2010 r., a zakończono w dniu 02 marca 2011 r. W ramach naboru złożono 15 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 23 474 877,40 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj całość

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno

Drukuj

„Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno”

Zakres projektu obejmuje rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Szczawno, budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz likwidację „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Skrwilno.

Czytaj całość
Inwestycje Zrealizowane 2012

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...