Gmina Skrwilno

Dziś jest: niedziela, 23 czerwca 2024 roku       Imieniny: Wandy, Zenona
Polish English German Russian

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Informacja dotycząca diagnozy potrzeb

Informacja dotycząca diagnozy potrzeb

Drukuj

   Zgodnie z zatwierdzonym Planem Działania na 2013 rok dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej  PO KL województwa Kujawsko – Pomorskiego przedłużono możliwość  realizacji projektów systemowych w 2014 roku.  Przewidziano alokację dla 77 ośrodków pomocy społecznej działających na terenie województwa. Kwota dostępnych środków przewidziana w Poddziałaniu 7.1.1. to ok 17,8 mln zł.  Zasady rekrutacji i realizacji będą przebiegać w podobny sposób jak w latach ubiegłych. 

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako Instytucja Wdrażająca przeznaczył na realizację projektu systemowego pt.: „Od bierności do aktywności – aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Skrwilno” w 2014 roku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie kwotę 218.995,49 zł dla 38 beneficjentów.

Kryteria udziału w projekcie:

 • posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo ( zweryfikowane na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy)
 • wiek aktywności zawodowej (15-64 lata)
 • korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej
 • zameldowanie na terenie gminy Skrwilno

Proponowane wsparcie przewidziane na 2014 rok:

 • doradca zawodowy oraz psycholog (wymagane przez Instytucję Wdrażającą)
 • możliwość realizacji dowolnych kursów zawodowych, indywidualnie dostosowanych do potrzeb klienta – uczestnika np.: kurs operatora wózków widłowych
 • w przypadku zdiagnozowania u uczestnika projektu potrzeby uzupełnienia wykształcenia istnieje możliwość skierowania do udziału w zajęciach związanych z uzupełnianiem wykształcenia realizowanych w ramach projektu w Priorytecie IX np. uzupełnienie wykształcenia w dowolnej szkole policealnej
 • projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem  grupy osób w wieku 15-30 lat. W odniesieniu do tej grupy projekt przewiduje  realizację instrumentu  aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, uzyskania stażu, praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach.
 • projekt daje możliwość objęcia wsparciem osób niepełnosprawnych ok 10%

 

Informujemy, że osoby zainteresowane udziałem w projekcie w 2014 roku mogą od chwili ukazania się niniejszej informacji zgłaszać wolę uczestnictwa w projekcie.

Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrwilnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Informacja dotycząca diagnozy potrzeb

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...