Gmina Skrwilno

Dziś jest: czwartek, 13 grudnia 2018 roku       Imieniny: Łucji, Otylii
Polish English German Russian

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Drukuj

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dodano: 23.09. 2015r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka (mutyzm wybiórczy).

 

Charakter umowy: umowa zlecenie

 

Okres obowiązywania umowy: od stycznia do grudnia 2016 r.

 

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

 

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno – edukacyjno - wychowawczym;

5) zakładzie rehabilitacji;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1 - 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

3. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

 

4. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,

2) kształtowania nawyków celowej aktywności,

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych,

4) w zakresie terapii zaburzeń sensorycznych, neurologopedii dla dziecka autystycznego w okresie szkolnym w wymiarze.

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

7)niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się. 2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta. 3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi. 4. Zrównoważenie emocjonalne. 5. Odporność na trudne sytuacje i stres. 6. Prawo jazdy kat. B.

 

Oferta powinna zawierać:

 

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.

3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.

4. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. nr 101 poz. 1182 z późn. zm).

7. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (Załącznik nr 1).

 

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:

 

Etap 1 – weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.

Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani telefonicznie.

 

 

Oferty należy składać lub przesyłać do dnia 07.10.2015r. na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie

ul. Rypińska 7

87 – 510 Skrwilno

pokój nr 5

 

Informacja merytoryczna - tel. 54 270 00 12 lub 881 469 989 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie mgr Zofia Malanowska.

 

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...