Gmina Skrwilno

Dziś jest: niedziela, 23 czerwca 2024 roku       Imieniny: Wandy, Zenona
Polish English German Russian

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Inwestycje Zrealizowane 2012 Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno

Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno

Drukuj

„Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno”

Zakres projektu obejmuje rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Szczawno, budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz likwidację „dzikich wysypisk” z terenu Gminy Skrwilno.

 1. REKULTYWACJA GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW

W ramach rekultywacji technicznej zaplanowano wykonanie następujących prac:

 • Wykonanie warstw: wyrównawczej odgazowującej z tłucznia ceramicznego, gruzu budowlanego i osadu gipsowego; ekranizującej z gruntu mineralnego; odwadniającej piaskowo-żwirowej oraz rekultywacyjnej humusowej
 • Wykonanie 2 studni odgazowujących
 • Wykonanie drenażu odwadniającego z rur PCV o dł. 77 m
 • Wykonanie rowu retencyjnego

W ramach rekultywacji biologicznej należy skarpy obsiać trawami, a tereny płaskie obsadzić krzewami. Pozwoli to na stabilizację warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenie jej przed erozją wodną i powietrzną z jednoczesnym nadaniem terenom odpowiednich walorów estetyczno-widokowych.

Rysunek 1. Gminne składowisko odpadów w m. Szczawno

 

 1. LIKWIDACJA „DZIKICH WYSYPISK”

Największa liczba „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno znajduje się w okolicznych lasach i dlatego tam też będzie prowadzona ich likwidacja.

Tabela. Zestawienie „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno zarządzanych przez Nadleśnictwo Skrwilno

Źródło: Nadleśnictwo Skrwilno

W ramach likwidacji „dzikich wysypisk” przewidziano wykonanie następujących prac:

 • załadunek odpadów na przyczepy 39 ton,
 • wyrównanie powierzchni i doprowadzenie jej do stanu pierwotnego,
 • przewiezienie śmieci na wysypisko odpadów w Puszczy Miejskiej,
 • utylizacja odpadów na wysypisku.

 

 1. BUDOWA PUNKTÓW SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę 8 punktów selektywnej zbiórki odpadów, które zostaną wybudowane w następujących miejscowościach: Wólka (1 punkt), Rak (1 punkt), Zofiewo (1 punkt), Okalewo Piaski (1 punkt), Okalewo (1 punkt), Skrwilno (3 punkty).

W ramach prac związanych z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów przewidziano wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej, na podbudowie z mieszanki cementowo – piaskowej, zabezpieczonej obrzeżami betonowymi oraz planuje się zakup 8 kompletów pojemników do segregacji odpadów typu „dzwon” o pojemności 1,5 m3, o ściankach pełnych (w skład kompletu wchodzą: 1 pojemnik na szkło i 2 na plastiki)

Inwestycje Zrealizowane 2012 Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...