Gmina Skrwilno

Dziś jest: niedziela, 28 maja 2023 roku       Imieniny: Augustyna, Jaromira
Polish English German Russian

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Inwestycje Zrealizowane 2012 Uroczyste podpisanie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uroczyste podpisanie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Drukuj

   Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w dniu 17 września 2010 r. ogłosiła konkurs wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.2 Gospodarka odpadami, Oś priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska. Nabór wniosków rozpoczęto od dnia 15 listopada 2010 r., a zakończono w dniu 02 marca 2011 r. W ramach naboru złożono 15 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 23 474 877,40 zł wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

   Gmina Skrwilno zmierzając do osiągnięcia celu, jakim jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz poprawa atrakcyjności terenu gminy, złożyła w ramach konkursu wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szczawno wraz z budową punktów selektywnej zbiórki odpadów i likwidacją „dzikich wysypisk” na terenie Gminy Skrwilno”.

   Przedmiotem Projektu jest rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w m. Szczawno oraz budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz likwidacja "dzikich wysypisk" z terenu Gminy Skrwilno. W ramach rekultywacji składowiska zaplanowano wykonanie następujących prac: wykonanie warstwy wyrównawczej, odgazowującej, ekranizującej z gruntu mineralnego, odwadniającej piaskowo-żwirowej oraz rekultywacyjnej, wykonanie 2 studni odgazowujących, wykonanie drenażu odwadniającego z rur PCV o dł. 77 m, rowu retencyjnego, obsianie skarp trawą, sadzenie krzewów na terenie płaskim. W ramach budowy 8 punktów do selektywnej zbiórki odpadów przewidziano wykonanie utwardzenia z kostki brukowej pod pojemniki w każdym z punktów oraz zakup kompletów pojemników tzw. "dzwonów" do segregacji odpadów.

    27 września 2011 r. na uroczystej ceremonii podpisania umów o dofinansowanie planowanych inwestycji środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożyli podpisy,  po stronie Gminy Skrwilno – Wójt Gminy Skrwilno Dariusz Kolczyński i Skarbnik Gminy Mirosława Sobiech, a po stronie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Marszałek Piotr Całbecki.

Inwestycje Zrealizowane 2012 Uroczyste podpisanie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...