Gmina Skrwilno

Dziś jest: poniedziałek, 27 maja 2024 roku       Imieniny: Jana, Juliusza
Polish English German Russian

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Inwestycje Zrealizowane 2013 Budowa Gimnazjum Uroczyste podpisanie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uroczyste podpisanie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Drukuj

c_150_100_16777215_0___images_stories_galerie_w_artykulach_UroczystePodpisanieUmowyRPO-sierpien2011_P1150615.JPGW sierpniu 2010 roku Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-nalnego w ramach Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

   Gmina Skrwilno pragnąc zrealizować niezwykle ważną i konieczną, dla całej gminy inwestycję, przystąpiła do konkursu i złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem”. Przedmiotem projektu jest budowa gimnazjum dla 200 uczniów oraz przebudowa wraz z dobudową jednego z członów istniejącego budynku głównego Zespołu Szkół w Skrwilnie, który powstał w latach 1930 - 1935 jako część mieszkalna dla zatrudnionej kadry nauczycielskiej. W zakres rzeczowy projektu wchodzi również zakup niezbędnego wyposażenia powstałej infrastruktury edukacyjnej (w szczególności sprzętu komputerowego i oprogramowania).

   W zakończonym, w listopadzie 2010 roku naborze Beneficjenci złożyli 82 wnioski o dofinansowanie projektów. Spośród złożonych wniosków wyodrębniono zadania polegające na budowie infrastruktury edukacyjnej w liczbie 44 (w tym wniosek złożony przez Gminę Skrwilno) oraz na zadania polegające na wyposażeniu istniejących obiektów edukacyjnych w liczbie 38.

   Czterdzieści cztery wnioski o dofinansowanie projektów dotyczące budowy infra-struktury edukacyjnej zostały poddane wnikliwej ocenie przez Instytucję Zarządzającą RPO. Ocena formalna, jako pierwszy etap weryfikacji wniosku pod kątem poprawności, kompletności oraz zgodności wniosku z opisem działania i wymogami formalnymi wynikającymi z odpowiednich przepisów, wykluczyła 10 wniosków aplikacyjnych.  34 wnioski po pozytywnej ocenie formalnej przekazano do oceny merytorycznej, polegającej na sprawdzeniu opracowanej przez wnioskodawcę dokumentacji pod kątem stopnia spełnienia ściśle określonych kryteriów. W wyniku weryfikacji Zespołu Oceniającego na etapie oceny merytorycznej 24 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 38 088 623,23 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

   Wójt Gminy Skrwilno – Dariusz Kolczyński oraz Skarbnik Gminy – Mirosława Sobiech na uroczystej ceremonii złożyli podpisy na umowie o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W uroczystym parafowaniu umów po stronie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wzięli udział Marszałek Piotr Całbecki oraz członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. Podpisana w dniu 30 sierpnia 2011 roku umowa opiewa na kwotę dofinansowania w wysokości 2 457 826,32 zł., a wartość kosztów całkowitych realizacji zadania to łączna kwota 4 934 499,22 zł.

gallery1 gallery1  

Inwestycje Zrealizowane 2013 Budowa Gimnazjum Uroczyste podpisanie umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...