Gmina Skrwilno

Dziś jest: czwartek, 18 października 2018 roku       Imieniny: Juliana, Łukasza
Polish English German Russian

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kalendarz inwestycji
Drukuj

Kalendarz inwestycji w Gminie Skrwilno

L.p.

Nazwa inwestycji

Okres realizacji

Wartość całkowita inwestycji

Program / zadanie własne Gminy

1

„Budowa drogi gminnej Nr 120408C Skrwilno – Wólka Etap 3 – od km 2+704 do km 4+357 długości 1,653 km Etap 4 – od km 4+357 do km 5+981 długości 1,624"

Inwestycja zrealizowana

02.03.2015 - 30.08.2015

całkowita wartość inwestycji: 2 617 675,95 zł 

 Inwestycja dofinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 1 308 837.97 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 1 308 837,98 zł.

2

„Przebudowa drogi gminnej Nr 120401C Kotowy – Kotowy od km 0+000 do km 1 + 990 w miejscowości Przywitowo i Kotowy, gmina Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

Od 16 marca 2016 roku do 30 września 2016 roku

 Całkowita wartość inwestycji: 1 172 064,43 zł

 Inwestycja realizowana z:
- środków własnych Gminy Skrwilno (w tym środków pochodzących od partnerów projektu – 302 395,44 zł) – 592 932,43 zł
Parterami projektu są: Powiat Rypiński oraz Gmina Świedziebnia.
- dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”  w kwocie: 592 932 zł

3

Remont budynku siedziby Urzędu Gminy w Skrwilnie

Inwestycja zrealizowana

od dnia 17 marca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Całkowita wartość inwestycji: 99 949,79 zł  

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

4

Remont chodników w miejscowości Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

od maja 2016 roku

Całkowita wartość inwestycji:
52 952 zł 

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

5

Wykonanie remontu dróg o nawierzchni bitumicznej

Inwestycja zrealizowana

do 27. 05.2016 roku

Całkowita wartość inwestycji:
143 108,78 zł  

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

6

Renowacja boiska przy Zespole Szkół w Skrwilnie

Inwestycja zrealizowana

kwiecień – czerwiec 2016 rok

Całkowita wartość
inwestycji:
ok. 55 000 zł 

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

7

Przebudowa drogi powiatowej nr 2220 C Okalewo – Skrwilno – gr. woj. (Dziki Bór) od km 3+850 do km 5+ 370 i drogi powiatowej nr 2221C Puszcza Miejska – Skrwilno od km 9+400 do km 9+809 w m. Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

do 30 września 2016 roku

 Całkowita wartość inwestycji:
2 984 584,40 zł

 Projekt realizowany jest przez Powiat Rypiński a Gmina Skrwilno jest partnerem projektu.
Wkład własny Gminy Skrwilno w realizację projektu to kwota 761 069 zł. Projekt realizowany w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”

8

Remont autobusu szkolnego z Okalewa

Inwestycja zrealizowana

sierpień 2016 roku

 Całkowita wartość inwestycji:
ok. 20 000 zł

 Inwestycja realizowana w całości ze środków własnych Gminy Skrwilno

9

Nasadzenie drzew i krzewów w m. Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

do 30 kwietnia 2017

Całkowita wartość inwestycji: 36 694,08 zł

Inwestycja dofinansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 10000zł

10

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Skrwilno poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrwilnie oraz budynku Urzędu Gminy w Skrwilnie

do maja 2018 roku

Całkowita wartość inwestycji:
3 208 729,19 zł 

 Inwestycja realizowana z:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 854 436,95 zł.
- środków własnych – w kwocie 1 354 292,24 zł

11

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie

do czerwca 2018 roku

 Całkowita wartość inwestycji:
888 420,64 zł

 Inwestycja realizowana z:
-  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 399 713,96 zł.
- środków własnych Gminy Skrwilno – w kwocie 488 706,68 zł

12

Przebudowa drogi gminnej nr 120413C Szczawno – Skrwilno

Inwestycja zrealizowana

do 31 października 2017 roku

 Całkowita wartość inwestycji:
2 562 858,65 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1 263 429 zł. Środki pochądzące od partnerów zewnętrznych: 644 475 zł. Wkład własny Gminy Skrwilno: 618 954,65 zł.

13

Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo etap II od km 0+000 do km 2+300 Skudzawy – Nowe Skudzawy

Odcinek od km 1+390 do km 2+300

Inwestycja zrealizowana

od 27 lutego 2017 do 31 lipca 2017

 Całkowita wartość inwestycji:
635 277,53 zł
 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 415 680,49 zł
Środki własne Gminy: 219 597,04 zł
14 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Okalewie do 2019 Kwota za opracowanie dokumentów to 69 495 zł  Planuje się dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
15 Budowa sali gimnastycznej w Okalewie do września 2018 roku  Wartość inwestycji:
2 435 097 zł
 Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 1 704 568 zł
16 Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury poprzez renowację mogiły dziedziców na Cmentarzu parafialnym w Skrwilnie do 2018 roku Szacowana wartość inwestycji:
150 000 zł
 Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER
17 Przebudowa i wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zambrzycy do 2018 roku Szacowana wartość inwestycji:
149 679,55 zł

 Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER w kwocie 95 241,09 zł, środki własne Gminy Skrwilno: 54 438,46 zł

18 Budowa siłowni plenerowych w Skrwilnie, Okalewie, Skudzawach, Rudzie i Urszulewie do 2018 roku Szacowana wartość inwestycji:
160 000 zł
 Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER
19 Adaptacja pomieszczenia w Pałacu w Okalewie na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej od 27 września 2017 do 30 września 2018 Szacowana wartość inwestycji:
140 000 zł
 Projekt  jest dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER
20 Rewitalizacja centrum wsi Skrwilno do 2018 roku Szacowana wartość inwestycji:
1 250 000 zł
 Projekt planowany jest do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2014 – 2020, działanie LEADER
21 Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Skrwilno 2018 rok Szacowana wartość inwestycji: 100 000 zł  Inwestycja dofinansowana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
22 Zagospodarowanie działki za budynkiem Urzędu Gminy w Skrwilnie   2018-2019

Szacowana wartość inwestycji:

900 000 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
23  Remont świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej  2018-2019

Szacowana wartość inwestycji:

202 786 zł

 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
24  Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo etap II od km 0+000 do km 2+300 Skudzawy – Nowe Skudzawy od km 0+000 do km 1 + 390 2018

Szacowana wartość inwestycji:

1 205 277 zł

 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
25  Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy – Skrwilno ETAP 1 – od km 3+161.05 do km 6+008.59  2018-2019 Szacowanie w trakcie Projekt w trakcie przygotowań 
26 Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy – Skrwilno ETAP 2 – od km 0+000.00 do km 3+161.05    2018-2019  Szacowanie w trakcie  Projekt w trakcie przygotowań
27 Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rak   2018 Szacowanie w trakcie Projekt w trakcie przygotowań 

 

20

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Skrwilno

2018 rok

Szacowana wartość inwestycji: 100 000 zł

 Inwestycja dofinansowana jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

21

Zagospodarowanie działki za budynkiem Urzędu Gminy w Skrwilnie

2018-2019

Szacowana wartość inwestycji:

900 000 zł

 

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

22

Remont świetlicy wiejskiej w Czarni Dużej

2018-2019

Szacowana wartość inwestycji:

202 786 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

23

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 120425C Skudzawy – Urszulewo etap II od km 0+000 do km 2+300 Skudzawy – Nowe Skudzawy od km 0+000 do km 1 + 390

 

 

 

 

 

2018 rok

Szacowana wartość inwestycji:

1 205 277 zł

Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

24

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy – Skrwilno ETAP 1 – od km 3+161.05 do km 6+008.59

 

 

 

 

 

2018-2019 rok

Szacowanie w trakcie

Projekt w trakcie przygotowań

25

Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120412C Skudzawy – Skrwilno ETAP 2 – od km 0+000.00 do km 3+161.05

 

2018-2019 rok

Szacowanie w trakcie

Projekt w trakcie przygotowań

26

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rak

 

 

2018 rok

Szacowanie w trakcie

Projekt w trakcie przygotowań

 

Kalendarz inwestycji

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...