Gmina Skrwilno

Dziś jest: niedziela, 23 czerwca 2024 roku       Imieniny: Wandy, Zenona
Polish English German Russian

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Aktualności

Aktualności

Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO

Drukuj

Poprzez projekt “Fundusze dla klimatu - Sieć Doradców NGO” Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) tworzy ogólnopolską sieć doradców i doradczyń w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne oraz inwestycyjne służące ochronie środowiska, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu. Zieloni doradcy wspierają lokalne organizacje pozarządowe, a także wspierają partnerstwa organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

Trwa NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY - na Wasze zgłoszenia czekamy do 31.03.2024 r.

Czytaj całość

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skrwilno

Drukuj

Rusza II edycja naboru wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skrwilno. Nabór wniosków nastąpi w poniedziałek o godzinie 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Skrwilnie. Wnioski do nabycia w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy w Skrwilnie.

UWAGA!

Załącznikami do wniosku o przydomowe oczyszczalnie ścieków (potwierdzającymi prawo do dysponowania nieruchomością) mogą być:

 •  Akt notarialny
 • Wypis z księgi wieczystej
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Numer księgi wieczystej

Wniosek na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Zarządzenie w sprawie "Zasad budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skrwilno"

Klauzula informacyjna

Dopłaty do kukurydzy

Drukuj

logo arimr 30 lat unowocześniamyA

Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego, biura powiatowe czynne dłużej.

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego 2024 r. Placówki te w czasie naboru w dni robocze są czynne dłużej, były też otwarte w minioną sobotę. Do tej pory złożono 64,5 tys. wniosków.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone. W tym tygodniu zapraszamy:

 • w dni robocze od 26 lutego do 28 lutego 2024 r. w godzinach 07:00-18:00;
 • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
  Czytaj całość

  Twój e-PIT

  Drukuj

  Broszura Twoj e-PIT Strona 1

  Czytaj całość

  Dodatek osłonowy w 2024 roku

  Drukuj

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

  Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo  1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  Przez dochód, należy rozumieć treść art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – za 2022 rok.

  Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,00 zł  – 286,00 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł – 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł – 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł – 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

  *podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023r. poz. 2496).

  W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie także tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

  Dodatek osłonowy będzie wypłacony jednorazowo (w wysokości jak wyżej) w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

  Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

  Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2024r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP(wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • tradycyjnie (papierowo):
  • osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy,
  • za pośrednictwem poczty – wnioski o świadczenie oraz pozostałą korespondencję można przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie ul. Rypińska 7, 87 – 510 Skrwilno.

  Uwaga! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

  Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy, wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

  Ważne! W przypadku gdy wnioskodawca złożył wiosek o dodatek osłonowy i nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać w siedzibie GOPS-Referat Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 4.

  Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku osłonowego.

  Dodatek osłonowy: podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym ( Dz.U. 2023r.poz. 759).

  Wniosek - dodatek osłonowy

  Informacja - dodatek osłonowy

  Klauzula informacyjna RODO - dodatek osłonowy

   

  Zmiana stawki opłaty za odpady dla nieruchomości od 1 stycznia 2024 r.!

  Drukuj

  Zmiana stawki opłaty za odpady dla nieruchomości od 1 stycznia 2024 r.!

  Więcej informacji pod adresem http://skrwilno.pl/odpady/deklaracje.

  Strona 4 z 112

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...