Gmina Skrwilno

Dziś jest: czwartek, 18 kwietnia 2024 roku       Imieniny: Apoloniusza, Bogusławy
Polish English German Russian

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start

Dopłaty do kukurydzy

Drukuj

logo arimr 30 lat unowocześniamyA

Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego, biura powiatowe czynne dłużej.

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego 2024 r. Placówki te w czasie naboru w dni robocze są czynne dłużej, były też otwarte w minioną sobotę. Do tej pory złożono 64,5 tys. wniosków.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone. W tym tygodniu zapraszamy:

 • w dni robocze od 26 lutego do 28 lutego 2024 r. w godzinach 07:00-18:00;
 • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta;
  Czytaj całość

  Dodatek osłonowy w 2024 roku

  Drukuj

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

  Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo  1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  Przez dochód, należy rozumieć treść art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – za 2022 rok.

  Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,00 zł  – 286,00 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł – 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł – 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł – 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

  *podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023r. poz. 2496).

  W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie także tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

  Dodatek osłonowy będzie wypłacony jednorazowo (w wysokości jak wyżej) w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

  Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

  Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2024r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP(wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • tradycyjnie (papierowo):
  • osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy,
  • za pośrednictwem poczty – wnioski o świadczenie oraz pozostałą korespondencję można przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie ul. Rypińska 7, 87 – 510 Skrwilno.

  Uwaga! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

  Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy, wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

  Ważne! W przypadku gdy wnioskodawca złożył wiosek o dodatek osłonowy i nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać w siedzibie GOPS-Referat Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 4.

  Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku osłonowego.

  Dodatek osłonowy: podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym ( Dz.U. 2023r.poz. 759).

  Wniosek - dodatek osłonowy

  Informacja - dodatek osłonowy

  Klauzula informacyjna RODO - dodatek osłonowy

   

  Twój e-PIT

  Drukuj

  Broszura Twoj e-PIT Strona 1

  Czytaj całość

  Zmiana stawki opłaty za odpady dla nieruchomości od 1 stycznia 2024 r.!

  Drukuj

  Zmiana stawki opłaty za odpady dla nieruchomości od 1 stycznia 2024 r.!

  Więcej informacji pod adresem http://skrwilno.pl/odpady/deklaracje.

  Informacja o wyrobach zawierających azbest

  Drukuj

        Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przypomina o obowiązku przedkładania Marszałkowi Województwa przez osoby prawne wykorzystujące azbest "Informacji o wyrobach zawierających azbest", stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) do dnia 31 stycznia 2024 r.

  Targi Sadownictwa i Warzywnictwa

  Drukuj

  TSW kupbilet 1527x310 prev

  Targi Sadownictwa i Warzywnictwa to największa w Europie Środkowo-Wschodniej impreza branżowa dla producentów owoców i warzyw dająca możliwość poznania innowacyjnych technologii i najnowszej wiedzy praktycznej z branży ogrodniczej.

  Na 28 tys. m2 powierzchni wystawcy z kraju i z zagranicy zaprezentują bogatą ofertę środków produkcji, m.in. innowacyjne nawozy, środki ochrony roślin oraz rozwiązań wspierających produkcję ogrodniczą. W targach wezmą udział firmy zajmujące się chłodnictwem i przechowalnictwem oraz dostarczające maszyny do pracy w ogrodnictwie, a także do sortowania oraz pakowania owoców i warzyw. Obecni będą też producenci materiału szkółkarskiego oraz przedsiębiorstwa handlujące owocami i specjalizujące się w ich przetwórstwie.

  Targom towarzyszyć będzie kongres, w ramach którego odbędą się następujące wydarzenia:

  • Konferencja Sadownicza,
  • Konferencja Warzywnicza,
  • XI Konferencja Truskawkowa,
  • II Konferencja Jagodowa,
  • Konferencja Maszynowa (NOWOŚĆ!),
  • Konferencja Szkółkarska (NOWOŚĆ!),
  • Konferencja „Odnawialne źródła energii w ogrodnictwie” (NOWOŚĆ!),
  • Konferencja „Przyszłość polskiego ogrodnictwa – strategia zamiast gaszenia pożarów” (NOWOŚĆ!),
  • Sadownicze Forum Ekonomiczne.

  Kongres będzie doskonałą okazją do zdobycia najnowszych informacji od polskich i zagranicznych specjalistów oraz do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z najlepszymi fachowcami w branży.

  Podczas TSW 2024 po raz dziewiąty zostaną także przyznane Nagrody im. prof. Szczepana A. Pieniążka. Jury nagrodzi najbardziej innowacyjne i korzystne dla ogrodnictwa, środowiska oraz dla społeczeństwa produkty zgłoszone przez wystawców.

  14. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa to:

  • 80 prelegentów z Polski i z zagranicy,
  • 6 hal wystawienniczych,
  • 28 tys. m2 powierzchni wystawienniczej,
  • blisko 400 wystawców,
  • 17 tematycznych stref wystawienniczych,
  • 16 tys. uczestników z kraju i z zagranicy,
  • specjalna strefa wystawiennicza związana z odnawialnymi źródłami energii w ogrodnictwie,
  • poletka pokazowe: sadownicze i jagodowe - NOWOŚĆ,
  • 2 najważniejsze dni dla ogrodnictwa.

  Skorzystaj z promocyjnych cen i kup bilet już dzisiaj! Szczegóły na tsw.pl.

  Zapraszamy również do odwiedzania naszych profili w mediach społecznościowych, gdzie możesz śledzić przygotowania do największych targów sadowniczo-warzywniczych w Środkowo-Wschodniej Europie.

  To jedyne takie wydarzenie w branży ogrodniczej!

  Do zobaczenia 17-18 stycznia 2024 r. w Kielcach!

  1200x800 TSW 2024 v3

  gallery1 gallery1 gallery1
  gallery1 gallery1 gallery1
  gallery1   

  Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW)

  Drukuj

       9 grudnia dobiegnie końca ostatni w bieżącym roku, VIII rekordowy turnus szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, który cieszył się rekordowym zainteresowaniem wśród ochotników zainteresowanych służbą wojskową. Ponad 8 200 ochotników przekroczyło bramy 84 jednostek wojskowych na terenie całego kraju (w tym ponad 740 ochotników z województwa kujawsko-pomorskiego). Od momentu wejścia w życie ustawy o Obronie Ojczyzny do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wstąpiło ponad 42 000 ochotników (zarówno na szkolenie podstawowe, jak i szkolenie specjalistyczne bezpośrednio z pasywnej rezerwy). To pokazuje, jak Wojsko Polskie otworzyło się na oczekiwania społeczeństwa. Kolejny turnus DZSW rozpocznie się 15 stycznia 2024 roku. Ochotników zainteresowanych wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego zapraszamy do kujawsko-pomorskich Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz zachęcamy do aplikowania do służby wojskowej za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego zostanzolnierzem.pl

  MicrosoftTeams-image 12


  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania: w użyczenie; w najem - stanowiska handlowe na gminnym targowisku

  Drukuj

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

  przeznaczonej do oddania w użyczenie;

  przeznaczonej do oddania w najem - stanowiska handlowe na gminnym targowisku.

  Wykaz nieruchomości

  UWAGA! Ważna informacja dla mieszkańców Gminy Skrwilno

  Drukuj

  UWAGA !
  WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKRWILNO

  W związku z licznymi zgłoszeniami i zapytaniami od mieszkańców gminy uprzejmie informujemy, że Gmina Skrwilno nie współpracuje i nie upoważniła żadnej  firmy do występowania do mieszkańców gminy z propozycją pozyskania środków w ramach Programu Czyste Powietrze.
  Nie udzielono w tym zakresie także żadnych rekomendacji, a docieranie do potencjalnych klientów jest wyłączną sprawą działających na rynku firm.
  Powoływanie się na Urząd Gminy w Skrwilnie w tym temacie jest nieuprawnione.
  Wnioski o wydanie zaświadczenia o dochodach  można składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Skrwilnie, w pokoju nr 4.

  Strona 2 z 80

  Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...