Gmina Skrwilno

Dziś jest: niedziela, 19 września 2021 roku       Imieniny: Januarego, Konstancji
Polish English German Russian

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start

Otoczenie ma znaczenie! Posprzątajmy śmieci!

Drukuj

W końcu się wypogodziło, w końcu się zazieleniło… Przyszedł czas, że chętniej wychodzimy na spacery, wsiadamy na rowery, jeździmy na rolkach i byłoby wręcz idealnie, gdyby nie wszechobecne śmieci!!!

Przepiękne miejsca naszej małej ojczyzny zostały wręcz zasypane plastikiem, szkłem, a niekiedy nawet starymi oponami. Głęboko wierzymy, że Ty, który to czytasz jesteś tak samo poruszony ja my i tak samo jak my chciałbyś, aby to się zmieniło. Chciałbyś idąc na spacer nie widzieć leżących przy drodze odpadów i chciałbyś aby ten, kto je wyrzucił posprzątał po sobie. Jednak chyba trzeba pozbyć się złudzeń, ten, który wyrzucił nie posprząta, ale my możemy zrobić to razem!!! Ciesząc się przy tym, że nie jesteśmy sami i że zrobiliśmy coś naprawdę ważnego!!! Dajmy też przykład innym i pamiętajmy, że #otoczeniemaznaczenie !!!

Akcja rozpocznie 19 czerwca w gminach Rogowo i Wąpielsk. Tydzień później 26 czerwca spotkamy się w gminach Skrwilno i Brzuze, a 2 lipca będziemy sprzątać Gminę Rypin i Miasto Rypin.

Jeśli chcesz nam pomóc koniecznie zgłoś się do akcji, kontaktując się pod wskazany numer telefonu:

Gmina Rogowo – 54 280 16 22 (Pani Izabela Świeżawska)

Gmina Wąpielsk – 572 353 658

Gmina Skrwilno – 54 270 00 12

Gmina Brzuze – 664 398 496

Gmina Rypin – 54 280 97 00 (Pani Marzena Zdrojewska)

Miasto Rypin – 54 280 96 26

Przygotujemy dla Ciebie worki i rękawice oraz udzielimy szczegółowych informacji na temat godziny zbiórki i wytypowanych do sprzątania miejsc.

Zachęcamy do udziału w akcji i jednocześnie dziękujemy za inicjatywę #Globomania #AnnaWitkowska i współpracę #GminaBrzuze, #GminaWąpielsk, #GminaSkrwilno, #GminaRogowo, #GminaRypin, #Oficjalnyproflmiasta, #Tygodnikpowiaturypińskiego, #AdamWojtalewicz.

Czytaj całość


Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim

Drukuj

Czytaj całośćZapraszamy do udziału w badaniach diagnostycznych oraz szczepieniach przeciw WZW. Wczesne wykrycie choroby prowadzi do jej zahamowania lub całkowitego wyleczenia.

Na terenie naszego województwa realizowany jest od stycznia 2021 r program „Profilaktyka WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim”, w ramach którego można skorzystać z:

 • bezpłatnych wykładów/prezentacji na temat profilaktyki i leczenia wzw,
 • bezpłatnych badań diagnostycznych,
 • bezpłatnych szczepień przeciw WZW.

Czytaj całość

Dyżury telefoniczne ZUS

Drukuj


zusDyżury telefoniczne ZUS

Placówki ZUS w regionie organizują kolejne telefoniczne dyżury z ekspertami, które odbędą się w dniach od 21 do 30 czerwca. Pytać będzie można m.in. o zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, o zgłaszanie do ZUS-u umów o dzieło, e-usługi w ZUS, rentę socjalną, rentę rodzinną, świadczenia międzynarodowe, emerytury czy zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Harmonogram dyżurów telefonicznych:

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne)

 21 czerwca w godz. 9-12.00 tel. 56 450 69 28

25 czerwca w godz. 9-11.00 tel. 54 230 73 83

 

 • Nowe zasady zgłaszania do ZUS-u umów o dzieło

22 czerwca w godz. 10-11.30 tel. 54 280 28 34

 

 • E-usługi w ZUS ( Platforma Usług Elektronicznych ZUS, e-PUAP, e-wizyty)

23 czerwca w godz. 9-11.00 tel. 56 450 68 55

24 czerwca w godz. 8-10.00 tel. 56 498 35 81

30 czerwca w godz. 9-11.00 tel. 54 230 73 36

 

 • Renta socjalna

 23 czerwca w godz. 9-10.00 tel. 54 282 83 33

 

 • Renta rodzinna

 23 czerwca w godz. 10-12.00 tel. 56 610 93 12

 

Na pytania czy pełnoletnie dziecko ma prawo do renty rodzinnej i jakie musi spełniać warunki, czy pobierając rentę rodzinną, można równocześnie pobierać rentę socjalną, do kiedy dziecko może pobierać rentę rodzinną,
kiedy wdowa ma prawo do renty rodzinnej i czy pobierając to świadczenie, może pracować, odpowiadać będą Wanda Stróżyk, Zastępca Dyrektora ds. świadczeń Oddziału ZUS w Toruniu oraz Renata Kotas z Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych.

 

 

 • Świadczenia międzynarodowe

 24 czerwca w godz. 10-12.00 tel. 56 450 67 01

W trakcie dyżuru będzie można zapytać eksperta, jakie należy spełnić warunki, aby otrzymać świadczenie międzynarodowe, jakie dokumenty i gdzie należy złożyć, kiedy można liczyć na dopłatę do minimum
w przypadku przyznania świadczenia w wysokości niższej niż minimalna emerytura, jakie świadczenia ZUS może przekazywać za granicę, a także co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie z ZUS, gdy mieszka się za granicą, gdzie złożyć wniosek.

Dyżur telefoniczny będzie pełniła Jolanta Tesz, Naczelnik Wydziału Realizacji Umów Międzynarodowych Oddziału ZUS w Toruniu

 • Emerytury dla osób urodzonych po 1948 r.

 25 czerwca w godz. 9-10.30 tel. 54 288 61 58

 

 • Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

25 czerwca w godz. 8-10.00 tel. 56 498 35 81

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim

JTRKWS

KOMUNIKAT Dyrektora RDLP w Toruniu z dnia 11.06.2021 r.

KOMUNIKAT Dyrektora RDLP w Toruniu z dnia 11.06.2021 r.-1-1

ZAWIADOMIENIE O ZBIÓRCE FOLII ROLNICZYCH GMINA SKRWILNO

Drukuj

ZAWIADOMIENIE O ZBIÓRCE FOLII ROLNICZYCH
GMINA SKRWILNO

 

Szanowny rolniku jeśli jesteś zainteresowany Naszą ofertą, wpisz się na listę a My w krótce zadzwonimy i Cię poinformujemy o dokładnym miejscu zbiórki oraz godzinie.

 

Usługa odbioru odpadów – 200

W TEJ CENIE NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI ODBIERANE BĘDĄ:

 • FOLIA DO OWIJANIA BALOTÓW
 • WORKI PO NAWOZACH 
 • WORKI BIG BAG, WORKI ZBOŻOWE POLIPROPYLENOWE
 • BAŃKI, WIADERKA, SKRZYNKI (BAŃKI NIE MOGĄ BYĆ PO OPRYSKACH)


Odpady, za które pobierana jest dodatkowa opłata:

 • 1 big bag – siatki od owijania balotów, worki papierowe z folią  - 100 zł / big bag
 • 1 big bag – folia czarna, czarno-biała, tunelowa – 100 zł / big bag

 


Każdy rodzaj odpadu musi być zapakowany w osobny worek Big Bag. Prosimy o staranną segregacje, odpady zmieszane nie będą odbierane.

Każdy klient otrzymuje formularz odbioru odpadów, paragon lub fakturę VAT.
Opłatę należy uiścić w dniu zbiórki u Naszego pracownika (przyjmujemy tylko gotówkę).

 

Więcej informacji pod nr tel 506 203 717


Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mościska

Drukuj

20210607 101020Dnia 31 maja 2021 r. Gmina Skrwilno podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie, na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 120414C Skrwilno-Mościska” w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowy termin realizacji zadnia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2022 roku.

Wartość zadania: 2 516 079,39 zł.

 W ramach inwestycji zaplanowano: 

 - budowę odcinka drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1893,68 m

 - budowę skrzyżowania z drogami gminnymi nr 120440C i 120442C

 - budowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 2222C

 - budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej

 - wykonanie umocnionych poboczy

 - budowę i przebudowę zjazdów

 - remont przepustów drogowych wraz z umocnieniami wlotów i wylotów przepustów

 - budowę peronu przystankowego

 - budowę oświetlenia drogowego hybrydowego, doświetlającego przejścia dla pieszych

 - wykonanie odcinków rowów odwadniających

 - wykonanie elementów odwodnienia w postaci ścieków z kostki betonowej oraz ścieków         skarpowych

 - wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 - przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej kolidującej z inwestycją

gallery1 gallery1  

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

Drukuj

csm Baner swiadczenia1 waloryzacja d 03 10efa1886a

Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 30 maja 2021 r. o świadczenie wyrównawcze mogą występować osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, które otrzymują z KRUS renty rodzinne.

Do tej pory świadczenie takie Kasa wypłacała osobom uprawnionym, które otrzymywały emeryturę, rentę inwalidzką oraz rentę z tytułu niezdolności do pracy. Obecnie krąg takich osób poszerzony został o osoby otrzymujące rentę rodzinną.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze należy składać do jednostki organizacyjnej KRUS (Oddział Regionalny lub Placówka Terenowa KRUS) wraz z dokumentem potwierdzającym nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wystawionym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Osoby uprawnione do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze dodatkowo powinny dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2.501,76 zł, a łączną kwotą otrzymywanych emerytur i rent oraz ww. świadczeń zagranicznych.

 Szczegółowe informacje i formularze dostępne są na stronie: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/swiadczenie-wyrownawcze-dla-dzialacza-opozycji-antykomunistycznej-oraz-osoby-represjonowanej-z-po-1/.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 ze zm.).

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Świadczenia KRUS

Drukuj

csm Baner swiadczenia kwoty 02 5c77246a82 

Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 1 czerwca 2021 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2021 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 czerwca 2021 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 3 977 zł 10 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 7 386 zł 10 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 maja 2021 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2021 r. (5 681 zł 56 gr.).

 

Podstawa prawna:

 • Komunikat Prezesa GUS z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r. /M.P. z dnia 12 maja 2021 r. poz. 440/.
 • Komunikat Prezesa ZUS z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 20 maja 2021 r. poz. 478/.

 

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy


Kwota graniczna podatku

Drukuj

csm kwota-graniczna-podatku-2021-baner baa50ae8c7

Informacja o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2021 r

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2021 r. (M.P z 2021 r. poz. 472) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2021 rok wynosi 3604 zł.

 

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

 

odmowa przekazania danych

Rachmistrze spisowi dzwonią z dwóch numerów  22 828 88 88 oraz 22 279 99 99.

Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję.

WAŻNE! Osoby, które do momentu w którym skontaktował się z nimi rachmistrz spisowy nie dopełniły obowiązku spisowego muszą odpowiedzieć na pytania rachmistrza. Nie może wówczas odmówić mówiąc, że spisze się później z wykorzystaniem aplikacji czy Infolinii.

PAMIĘTAJMY, ŻE ZA ODMOWĘ UDZIELENIA ODPOWIEDZI BĄDŹ PODANIE DANYCH NIEZGODNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM GROZI KARA.

Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej.

Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! 


Strona 5 z 57

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...